Szkoła posiada własny plac manewrowy zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Kole

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK
Plac manewrowy
OSK IZABELA KRUPIŃSKA